Komendy GDB

Oto tabelka z najczęściej używanymi komendami GDB:

break nazwa_funkcji Ustaw breakpoint na funkcji function (w pliku file), czyli ustawienie pułapki na daną funkcję
run [arglist] Uruchom program (z list argumentów arglist, jeśli zostanie podana)
continue Powoduje kontynuację programu do następnej pułapki
bt Backtrace: wyświetl stos programu
print expr Wydrukuj wartość wyrażenia
c Kontynuuj wykonywanie programu (po zastopowaniu, np. na breakpointcie)
next Wykonaj następną linię programu (po zastopowaniu)
nexti Powoduje wykonanie kolejnej instrukcji procesora
print nazwa_zmiennej powoduje wypisanie wartości podanej zmiennej
step Wykonaj nastpną linię programu (po zastopowaniu); rozwiń każde wywołanie funkcji w linii
help [name] Pokaż dane o komendzie GDB name, lub ogólne informacje o użyciu GDB.
quit kończy pracę gdb