Piewszy przyklad "Hello World" z opcją debugera

Plik hello.c

#include <stdio.h>
int main(int argc,char **argv) 
{    

    printf("Hello World");

    return 0;
}

Kompilacja z opcją -g:

gcc -g hello.c -o hello

Oczywiście przykład jest bardzo prosty i nie ma tutaj co debugować. Ale należy zapamiętać jedynią tę opcję -g.