Specjalistyczne narzędzia programistyczne QT
moc Meta Object Compiler Preprocesor, który na podstawie plików nagłówkowych *.h generuje dodatkowe pliki źródłowe *.cpp
uic User Interface Compiler Kompilator plików *.ui
qmake Program zarządzający procesem kompilacji. Tworzy plik Makefile na podstawie pliku *.pro
Qt Designer Aplikacja graficzna do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika
Qt Linguist Aplikacja wspomagająca tłumaczenie programu na inne języki
Qt Assistant Aplikacja zawierająca rozbudowany system pomocy dla programistów Qt
Qt Creator Zintegrowane środowisko programistyczne